Chiều đi  Lào Cai - Hải Phòng 17 chuyến xe

Hãng xe Bến đi

Lào Cai - Hải Phòng

 

09:00 16:30
7h30'

Lào Cai - Hải Phòng

 

22:30 04:50
6h20'

Lào Cai - Hải Phòng

 

19:15 04:00
9h45'

Lào Cai - Hải Phòng

 

18:00 02:00
8h0'

Lào Cai - Hải Phòng

 

19:00 01:35
6h35'

Lào Cai - Hải Phòng

 

19:00 01:35
6h35'

Lào Cai - Hải Phòng

 

19:00 01:35
6h35'

Lào Cai - Hải Phòng

 

19:20 01:35
6h15'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:10 19:35
6h25'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:20 19:35
6h15'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:20 19:40
6h20'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:10 21:10
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:20 20:10
6h50'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:30 20:10
6h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:20 20:10
6h50'

Lào Cai - Hải Phòng

 

14:00 20:30
6h30'

Lào Cai - Hải Phòng

 

14:00 19:00
5h0'

Tuyến đường Lào Cai - Hải Phòng

Đặt vé xe khách từ Lào Cai về Hải Phòng hàng ngày từ 8h sáng - 22h30 tối hàng ngày điện thoại hỗ trợ đặt vé 0988 911 777

 

Đang xử lý...

hotlineHotline