Thông tin chung

Kết Đoàn Travel từng bừng khai trương xe limouisne 34 giường cabin đơn cho các bạn trẻ đi Du Lịch hai đầu Hải Phòng và Sapa xe được trang bị cổng sạc USD tai nghe TV riêng biệt biệt trên đi Sapa từ Hải Phòng chạy thẳng lên Sapa hàng ngày. Xe du lịch đi đêm xuất phát lúc 21pm đến sapa 06h00’ sáng. Đặt vé xe cabin Cam kết giữ vé và đúng lịch trình 100%.. xem thêm Hướng dẫn làm thủ tục sang hà khẩu online

Địa chỉ các điểm đón xe khách Kết Đoàn

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN TRẢ TẠI HẢI PHÒNG

- Cây Xăng Bến xe Vĩnh Niệm Icon ban dobản đồ

- Đối diện Aeon Hải Phòng Icon ban dobản đồ

- Gầm cầu Niệm Icon ban dobản đồ

- Ngã Tư Metro Icon ban dobản đồ

- Ngã Ba Sở Dầu Icon ban dobản đồ

- Ngã Tư Quán Toan Icon ban dobản đồ

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN TRẢ TẠI SAPA

- 557 Điện Biên Phủ ( Cổng Chợ đêm Sapa)  Icon ban dobản đồ

- Sapa: VP 785 Điện Biên Phủ Icon ban dobản đồ

Xem lịch chi tiết dưới đây

Hành trình

Tuyến đường Mô tả Loại xe
21:00 Hải Phòng - Sapa

Xe đón cây xăng cổng bến xe Vĩnh Niệm

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Phòng

xe đón vp 599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:10 Hải Phòng - Sapa

xe đón đối diện Aeon Hải Phòng

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:15 Hải Phòng - Sapa

xe đón gầm cầu niệm

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:20 Hải Phòng Sapa

xe đón ngã Tư Metro Hải Phòng

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:22 Hải Phòng - Sapa

xe đón Ngã Ba Sở Dầu

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:30 Hải Phòng - Sapa

xe đón ngã tư quán toan

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Phòng

xe đón văn phòng 599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel)

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Phòng

xe đón văn phòng 599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Phòng

xe đón văn phòng 599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:45 Sapa - Hải Phòng

xe đón văn phòng  599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:50 Sapa - Hải Phòng

xe đón văn phòng  599 Điện Biên Phủ (Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Dương

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, 577 Điện Biên Phủ ( Cổng chợ Sapa)

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Sapa - Hải Dương

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh Sapa

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:30 Sapa - Hải Phòng

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh Sapa

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:40 Sapa - Hải Dương

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, 577 Điện Biên Phủ ( Chợ Sapa)

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:41 Sapa - Hải Dương

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh Sapa

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:45 Sapa - Hải Dương

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, 577 Điện Biên Phủ

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:35 Sapa - Hưng Yên

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:40 Sapa - Hưng Yên

Limousine cabin 34 phòng đơn

Limousine cabin 34 phòng đơn

12: 41 Sapa - Hưng Yên

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh Sapa

Limousine cabin 34 phòng đơn

12:42 Sapa - Hưng Yên

xe đón vp 785 Điện Biên Phủ, Điện Máy Xanh

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:00 Lào Cai - Hải Dương

xe đón ngoài cổng bến xe ngã tư đường 58, ngã sáu , Kim Tân Hướng lên Sapa

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:10 Lào Cai - Hải Dương

xe đón ngã Sáu hướng vào đường Hàm Ghi ra Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:15 Lào Cai - Hải Dương

xe đón Kim Tân hướng Quốc Lộ 4D

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:05 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón ngoài cổng bến xe ngã tư đường 58 hướng lên phố mới ngã 6 Lào Cai

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:16 Lào Cai - Hải Dương

xe đón ngoài cổng bến xe ngã tư đường 58 hướng lên phố mới ngã 6 Lào Cai

Limousine cabin 34 phòng đơn

14:08 Lào Cai - Hải Dương

xe đón ngoài cổng bến xe ngã tư đường 58 hướng lên phố mới ngã 6 Lào Cai

Limousine cabin 34 phòng đơn

21:00 Hải Phòng - Lào Cai

xe đón cây xăng Sở Dầu ngoài cổng bến xe Vĩnh Niệm

Cabin 34 phòng đơn

21:10 Hải Phòng - Lào Cai

xe đón đối diện Aeon Hải Phòng

Cabin 34 phòng đơn

21:15 Hải Phòng - Lào Cai

xe đón gầm cầu niệm

Cabin 34 phòng đơn

21:20 Hải Phòng - Lào Cai

xe đón cổng bến xe Trung Tâm, Ngã 6, Kim Tân

Cabin 34 phòng đơn

13:30 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón cổng BX Trung tâm, ngã 6, Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:12 Lài Cai - Hải Phòng

xe đón ngã 3 Kim Tân hướng lên Cao Tốc Nội Bài Lào Cai

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:22 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón cổng bến xe Trung Tâm, Ngã 6, Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:15 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón cổng bến xe Trung Tâm, Ngã 6, Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:10 Lào Cai - Hải Phong

xe đón cổng bến xe Trung Tâm, Ngã 6, Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:20 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón cổng bến xe Trung Tâm, Ngã 6, Kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:10 Lào Cai - Hải Phòng

xe đón cổng bến xe trung , ngã 6 , kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:00 Lào Cai - Hưng Yên

xe đón cổng bến xe trung , ngã 6 , kim Tân

Limousine cabin 34 phòng đơn

13:10 Lào Cai - Hưng Yên

xe đón Ga Phú Thái -  Ngã Ba Tiền Trung -  559 Hải Dương - Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng đơn

22:00 Hải Dương - Sapa

xe đón: Ga Phú Thái -  Ngã Ba Tiền Trung -  559 Hải Dương - Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

21:50 Hải Dương - Sapa

xe đón Ga Phú Thái -  Ngã Ba Tiền Trung -  559 Hải Dương - Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

21:40 Hải Dương - Sapa

xe đón Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi
 

Limousine cabin 34 phòng

22:10 Hải Dương - Sapa

xe đón Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

22:15 Hải Dương - Sapa

xe đón Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

22:30 Hải Dương - Sapa

xe đón Cây Xăng Minh Đức – Ngã Tư Thứa – Phố Nối B – Phố Nối A – Chợ đường Cái

Limousine cabin 34 phòng

22:35 Hưng Yên - Sapa

xe đón Ngã Tư Thứa – Phố Nối B – Phố Nối A – Chợ đường Cái

Limousine cabin 34 phòng

22:40 Hưng Yên - Sapa

xe đón Phố Nối B – Phố Nối A – Chợ đường Cái

Limousine cabin 34 phòng

22:42 Hưng Yên - Sapa

xe đón chợ đường cái
 

Limousine cabin 34 phòng

22:45 Hưng yên - Sapa

xe đón ngã Tư Metro

Limousine cabin 34 phòng

21:30 Hải Dương - Lào Cai

xe đón Ga Phú Thái -  Ngã Ba Tiền Trung -  559 Hải Dương - Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

21:40 Hải Dương - Lào Cai

xe đón ngã Ba Tiền Trung -  559 Hải Dương - Ngã Tư Hoàng Long – Ngã Tư Ghẽ - Quán Gỏi

Limousine cabin 34 phòng

22.35 Hưng Yên - Lào Cai

xe đón Cây Xăng Minh Đức – Ngã Tư Thứa – Phố Nối B – Phố Nối A – Chợ đường Cái

Limousine cabin 34 phòng

22:40 Hưng Yên - Lào Cai

xe đón Ngã Tư Thứa – Phố Nối B – Phố Nối A – Chợ đường Cái

Limousine cabin 34 phòng

22:00 Hải Dương - Lào Cai

LX gọi điện hướng dẫn điểm đón

Limousine cabin 34 phòng

22:15 Hải Dương - Lào Cai

xe trung chuyển 16 chỗ đón tận nơi

Limousine cabin 34 phòng

 

22:15 Hải Dương - Lào Cai

xe đón vp 599 Điện Biên Phủ ( Hey Hotel )

Limousine cabin 34 phòng

22:30 Hải Dương - Lào Cai

Limousine cabin 34 phòng

21:00 Hải Phòng Yên Bái

Cabin 34 phòng đơn

22:00 Hải Phòng - Sapa

Limousine cabin 34 phòng

21:00 Sapa - Hải Phòng

Limousine cabin 34 phòng

Hãng xe Xe Kết Đoàn Travel

Đặt vé : 0988.911.777

Điện thoại: 0969.221.150

Các tuyến xe như sau:

Sapa - Hải Phòng

Hải Phòng - Sapa

Lào Cai - Hải Phòng

Hải Phòng - Lào Cai

Lào Cai - Hải Dương

Chúng tôi ở đây vì bạnChúng tôi ở đây vì bạn

Chat với chúng tôi

ZaloZalo Chát

chatFC_1Facebook Chat

Đánh giá của bạn về nhà xe Xe Kết Đoàn Travel

Chất lượng xe
Đúng giờ
Chất lượng phục vụ
Bạn vui lòng cho chúng tôi biết thông tin về chuyến xe

 

Đang xử lý...

hotlineHotline