Chiều đi  Phú Thọ - Hải Phòng 5 chuyến xe

Hãng xe Bến đi

Phú Thọ - Hải Phòng

 

04:50 09:00
4h10'

Phú Thọ - Hải Phòng

 

05:30 09:30
4h0'

Phú Thọ - Hải Phòng

 

06:10 10:10
4h0'

Phú Thọ - Hải Phòng

 

12:20 16:20
4h0'

Phú Thọ - Hải Phòng

 

14:50 19:00
4h10'

Tuyến đường Phú Thọ - Hải Phòng

Xe Khách Kết Đoàn Đền Hùng Phú Thọ  -  Việt Trì - Sơn Tây - Hải Phòng, Điện thoại: 0965 221 221

 

Đang xử lý...

hotlineHotline