Chiều đi  Hải Phòng - Sapa 23 chuyến xe

Hãng xe Bến đi

Hải Phòng - Sapa

 

18:10 04:00
9h30'

Hải Phòng - Sapa

 

09:00 18:30
8h30'

Hải Phòng - Sapa

 

09:00 18:00
9h0'

Hải Phòng - Sapa

 

18:00 03:30
9h30'

Hải Phòng - Sapa

 

18:10 03:00
8h50'

Hải Phòng - Sapa

 

18:15 03:00
8h45'

Hải Phòng - Sapa

 

18:25 03:00
8h35'

Hải Phòng - Sapa

 

18:35 03:00
8h25'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:00 03:35
8h35'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:10 03:35
8h25'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:15 03:35
8h20'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:20 04:35
8h15'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:22 03:30
8h8'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:30 03:30
7h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

19:10 03:30
7h0'

Kết Đoàn Sunrise

 

07:00 15:30
8h30'

Kết Đoàn Sunrise

 

07:00 15:30
8h30'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 05:30
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 05:30
7h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

08:20 17:00
8h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

08:20 17:00
8h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

08:00 16:30
8h30'

Xe Kết Đoàn Travel

 

08:00 16:30
8h30'

Tuyến đường Hải Phòng - Sapa

Khoảng cách từ Hải Phòng đi Sapa khoảng 560 km Mỗi ngày có 4 chuyến xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến Hải Phòng lên thẳng Sapa lúc 09.00am, 17.30pm, 18.00pm, 19.00pm, 21.00pm, 22.00pm xe Trung chuyển đón tận nơi cho xe cabin đôi Hải Phòng Sapa . Tư vấn hỗ trợ đặt vé xe Kết Đoàn Hải Phòng Sapa Điện thoại 0988 911 777, xem lịch trình, hình ảnh, điểm đón. Để các bạn tham khảo Du lịch Sapa tự túc từ Hải Phòng tiết kiệm được chi phí nhất.

 

Đang xử lý...

hotlineHotline