Chiều đi  Hải Phòng - Sapa 18 chuyến xe

Hãng xe Bến đi

Hải Phòng - Sapa

 

18:10 04:00
9h30'

Hải Phòng - Sapa

 

09:00 18:30
8h30'

Hải Phòng - Sapa

 

09:00 18:00
9h0'

Hải Phòng - Sapa

 

18:00 03:30
9h30'

Hải Phòng - Sapa

 

18:10 03:00
8h50'

Hải Phòng - Sapa

 

18:15 03:00
8h45'

Hải Phòng - Sapa

 

18:25 03:00
8h35'

Hải Phòng - Sapa

 

18:35 03:00
8h25'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:00 06:00
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:10 06:00
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:15 06:00
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:20 06:00
8h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:22 06:00
8h38'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 06:00
8h38'

Xe Kết Đoàn Travel

 

22:00 05:30
7h30'

Hải Phòng - Sapa

 

Kết Đoàn Sunrise

 

07:00 15:30
8h30'

Kết Đoàn Sunrise

 

07:00 15:30
8h30'

Tuyến đường Hải Phòng - Sapa

Khoảng cách từ Hải Phòng đi Sapa khoảng 560 km Mỗi ngày có 4 chuyến xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến Hải Phòng lên thẳng Sapa lúc 09.00am, 17.30pm, 18.00pm, 19.00pm, 21.00pm, 22.00pm xe Trung chuyển đón tận nơi.Đặt vé Xe Kết Đoàn Hải Phòng Sapa Điện thoại 0988 911 777, xem lịch trình, hình ảnh, điểm đón. Để các bạn tham khảo Du lịch Sapa tự túc từ Hải Phòng tiết kiệm được chi phí nhất.

 

Đang xử lý...

hotlineHotline