Chiều đi  Sapa - Hải Phòng 13 chuyến xe

Hãng xe Bến đi

Sapa - Hải Phòng

 

08:00 16:00
8h0'

Sapa - Hải Phòng

 

21:30 05:00
7h30'

Xe Kết Đoàn Travel

 

20:30 04:30
3h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 04:10
7h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 04:20
6h50'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:30 04:30
7h60'

Xe Kết Đoàn Travel

 

20:45 04:30
8h45'

Xe Kết Đoàn Travel

 

20:50 04:30
8h40'

Xe Kết Đoàn Travel

 

21:00 05:30
8h30'

Kết Đoàn Sunrise

 

18:00 02:00
8h0'

Kết Đoàn Sunrise

 

18:00 02:00
8h0'

Xe Kết Đoàn Travel

 

12:40 20:30
7h50'

Xe Kết Đoàn Travel

 

13:00 20:30
7h50'

Tuyến đường Sapa - Hải Phòng

Khoảng cách từ Sapa về Hải Phòng  khoảng 420 km Mỗi ngày có 4 chuyến xe khách xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến Sapa về Hải Phòng. Giờ xe chạy  tư Sapa về Hải Phòng khởi hành lúc 07.00am, 08.00am,13.00pm, 20.30pm, 21.20pm, 22.00pm  – Tổng đài hỗ trợ đặt vé: 0988 911 777, xem lịch trình, hình ảnh, điểm đón từ xe Khách Kết Đoàn

 

Đang xử lý...

hotlineHotline